Οι Δράσεις Μας
Επικοινωνία

Follow Us

Subscribe to blog

Be a fan on facebook

Follow us on twitter

Join us on linkedIn

Ομάδα της HYP

Τον Νοέμβριο του 2013 η Hellenic Youth Participation δημιούργησε την πρώτη της ομάδα δράσης και μη τυπικής μάθησης.Η δημιουργία αυτής της ομάδας, γεννήθηκε από την ανάγκη να μεταλαμπαδεύεται η γνώση και η εμπειρία που αποκομούν οι συμμετέχοντες από προγράμματα κινητικότητας (training courses, youth exchanges, κτλ).

Διαβάστε περισσότερα...

Site links

Αρχική

Οργανισμός

Δράσεις

Hyp Learning

Blog

Επικοινωνία

Copyright © 2014 HYP Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας
Τα προγράμματα Erasmus+ είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και καλύπτουν το κόστος της μετακίνησης, της διαμονής και της διατροφής των συμμετεχόντων.

Διαβάστε περισσότερα...

Erasmus +
Δράσεις

Προγράμματα Erasmus+

Από το 2014 τα προγράμματα της Ε.Ε. που αφορούν την κινητικότητα, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και τον εθελοντισμό ονομάζονται Erasmus+.

Με βασικό άξονα την μη-τυπική μάθηση και κύριο στόχο την προσωπική εξέλιξη του ατόμου και την ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων. Τα προγράμματα αυτά είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και καλύπτουν το κόστος της μετακίνησης, της διαμονής και της διατροφής των συμμετεχόντων.
Η ΗΥΡ ασχολείται με δύο τομείς: τις ανταλλαγές νέων (Youth exchanges) και τα εκπαιδευτικά προγράμματα/σεμινάρια (Training courses).

Οι ανταλλαγές νέων δίνουν τη δυνατότητα σε ομάδες νέων (18-30 ετών) από διαφορετικές χώρες να συναντώνται και να μαθαίνουν για τον πολιτισμό του άλλου. Οι ομάδες οργανώνουν από κοινού την ανταλλαγή γύρω από ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

(0030) 211 2163657
211 2163657
hellenicyouth
participation
@yahoo.gr