Οι Δράσεις Μας
Επικοινωνία

Follow Us

Subscribe to blog

Be a fan on facebook

Follow us on twitter

Join us on linkedIn

Ομάδα της HYP

Τον Νοέμβριο του 2013 η Hellenic Youth Participation δημιούργησε την πρώτη της ομάδα δράσης και μη τυπικής μάθησης.Η δημιουργία αυτής της ομάδας, γεννήθηκε από την ανάγκη να μεταλαμπαδεύεται η γνώση και η εμπειρία που αποκομούν οι συμμετέχοντες από προγράμματα κινητικότητας (training courses, youth exchanges, κτλ).

Διαβάστε περισσότερα...

Site links

Αρχική

Οργανισμός

Δράσεις

Hyp Learning

Blog

Επικοινωνία

Copyright © 2014 HYP Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας
Τα προγράμματα Erasmus+ είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και καλύπτουν το κόστος της μετακίνησης, της διαμονής και της διατροφής των συμμετεχόντων.

Διαβάστε περισσότερα...

Erasmus +
Ελληνικά Για Ξένους

HYP Learning+

Το HYP Learning + δίνει την ευκαιρία σε όλους τους αλλοδαπούς κατοίκους της Αθήνας να μάθουν την ελληνική γλώσσα με βιωματικό τρόπο μέσα από τη μη τυπική μάθηση γρήγορα και ευχάριστα.
Παράλληλα, τους δίνει την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα και τον ελληνικό τρόπο σκέψης με συμμετοχή σε ποικίλα δρώμενα της πόλης και επισκέψεις στους πιο αντιπροσωπευτικούς χώρους.

HYP Learning offers the opportunity to foreign people living in Athens to learn Greek fast and effortlessly in the experiential way of non-formal education. Through the classes, the participants are able to experience the contemporary Greek culture and the Greek way of thinking by participating in various activities.

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ελληνικά για ξένους

Ελληνική Νοηματική

Ιταλικά

Ισπανικά

Toυρκικά

(0030) 211 2163657
211 2163657
hellenicyouth
participation
@yahoo.gr