Οι Δράσεις Μας
Επικοινωνία

Follow Us

Subscribe to blog

Be a fan on facebook

Follow us on twitter

Join us on linkedIn

Ομάδα της HYP

Τον Νοέμβριο του 2013 η Hellenic Youth Participation δημιούργησε την πρώτη της ομάδα δράσης και μη τυπικής μάθησης.Η δημιουργία αυτής της ομάδας, γεννήθηκε από την ανάγκη να μεταλαμπαδεύεται η γνώση και η εμπειρία που αποκομούν οι συμμετέχοντες από προγράμματα κινητικότητας (training courses, youth exchanges, κτλ).

Διαβάστε περισσότερα...

Site links

Αρχική

Οργανισμός

Δράσεις

Hyp Learning

Blog

Επικοινωνία

Copyright © 2014 HYP Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας
Τα προγράμματα Erasmus+ είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και καλύπτουν το κόστος της μετακίνησης, της διαμονής και της διατροφής των συμμετεχόντων.

Διαβάστε περισσότερα...

Erasmus +
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

HYP Learning+

Τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά και άλλες ξένες γλώσσες έχουν ένα σταθερό κοινό εκμάθησης στη χώρα μας. Σκεφτήκατε όμως ποτέ να μάθετε μια γλώσσα η οποία θα σας επέτρεπε την επικοινωνία με μια μερίδα της ίδιας μας της κοινωνίας;

Το HYP Learning δίνει την ευκαιρία σε άτομα κάθε ηλικίας να γνωρίσουν και να μάθουν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Από το 2000, η Ε.Ν.Γ έχει καθιερωθεί ως επίσημη γλώσσα των κωφών και βαρήκοων στην εκπαίδευση με τον Νόμο 2817/2000. Η εκμάθηση της είναι μια χρήσιμη δεξιότητα για όλους, μια εκφραστική διέξοδο για το σώμα καθώς και ένα σημαντικό εφόδιο για το βιογραφικό.
Βασικός στόχος των μαθημάτων μας είναι να γνωρίσετε και να έρθετε ένα βήμα πιο κοντά στην κοινωνία και στην κουλτούρα των κωφών μέσα από εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, από την διδαχή της ιστορίας της κοινότητας των κωφών, την επαφή μαζί τους, την παρακολούθηση παραστάσεων από το Θέατρο Κωφών Ελλάδος, ταινίες και ντοκιμαντέρ.

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ελληνικά για ξένους

Ελληνική Νοηματική

Ιταλικά

Ισπανικά

Toυρκικά

(0030) 211 2163657
211 2163657
hellenicyouth
participation
@yahoo.gr