Οι Δράσεις Μας
Επικοινωνία

Follow Us

Subscribe to blog

Be a fan on facebook

Follow us on twitter

Join us on linkedIn

Ομάδα της HYP

Τον Νοέμβριο του 2013 η Hellenic Youth Participation δημιούργησε την πρώτη της ομάδα δράσης και μη τυπικής μάθησης.Η δημιουργία αυτής της ομάδας, γεννήθηκε από την ανάγκη να μεταλαμπαδεύεται η γνώση και η εμπειρία που αποκομούν οι συμμετέχοντες από προγράμματα κινητικότητας (training courses, youth exchanges, κτλ).

Διαβάστε περισσότερα...

Site links

Αρχική

Οργανισμός

Δράσεις

Hyp Learning

Blog

Επικοινωνία

Copyright © 2014 HYP Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας
Τα προγράμματα Erasmus+ είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και καλύπτουν το κόστος της μετακίνησης, της διαμονής και της διατροφής των συμμετεχόντων.

Διαβάστε περισσότερα...

Erasmus +
Hyp Learning

Ομάδα της ΗΥΡ

Τον Νοέμβριο του 2013 η Hellenic Youth Participation δημιούργησε την πρώτη της ομάδα δράσης και μη τυπικής μάθησης. Η δημιουργία αυτής της ομάδας, γεννήθηκε από την ανάγκη να μεταλαμπαδεύεται η γνώση και η εμπειρία που αποκομούν οι συμμετέχοντες από προγράμματα κινητικότητας (training courses, youth exchanges, κτλ).

Η σύσταση των ομάδων γίνεται κάθε Οκτώβρη και αποτελούνται το πλείστον από 30 μέλη. Στις συναντήσεις τους βασικό εργαλείο στην πορεία προς τη γνώση είναι η μη τυπική μάθηση. Μέσω αυτής το κάθε μέλος ξεχωριστά καλλιεργεί ή και βελτιώνει δεξιότητες/ικανότητες, γνώσεις και στάσεις, αποκτά συνολική εικόνα των προσόντων του, του εαυτού του και της δυναμικής του. Μέσα όμως από την ενδυνάμωση του κάθε ατόμου ξεχωριστά, επέρχεται και η ενδυνάμωση όλης της ομάδας όπου το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης γίνεται εντονότερο και η κοινωνική αλλαγή και δράση άμεσο επακόλουθο.

"...Μαθαίνει κανείς τη Δημοκρατία, όταν ασκεί τη Δημοκρατία. Γιατί. κυρίως, αυτού του είδους η γνώση πρέπει να γίνει βίωμα."

Πάουλο Φρέιρε.

 

Ιστορία της Τέχνης

Τα μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης δίνουν την ευκαιρία στους λάτρεις του αντικειμένου να ενημερωθούν για μεγάλα έργα και καλλιτέχνες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, να διεισδύσουν στα μυστήριά τους αναζητώντας ό,τι υπάρχει κάτω από την επιφάνεια, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συζητήσουν για κάθε πτυχή τους στην οποία βρίσκουν ενδιαφέρον, αλλά και να εξελιχθούν σε προσωπικό επίπεδο αντλώντας έμπνευση μέσα από την τέχνη.
Παράλληλα, αναπτύσσουν ή και εξελίσσουν την κριτική τους σκέψη και μία πιο προσωπική αξιολόγηση των έργων τέχνης, όχι μόνο για αυτά που αναλύονται στο μάθημα αλλά και για οποιοδήποτε άλλα τυχόν συναντήσουν.

Χάρη στις μεθόδους μη τυπικής μάθησης οι μαθητευόμενοι ασχολούνται με διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες γύρω από την τέχνη και καθορίζουν το περιεχόμενο των μαθημάτων ώστε να παραμένει διαρκώς κοντά στα ενδιαφέροντά τους και τις γνωσιακές τους απαιτήσεις.

Δεξιότητες

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν αποτελεσματικά δεξιότητες χάρη στα ειδικά επικοινωνιακά τμήματα.

Διαβάστε περισσότερα...

Γλώσσες

Παρέχονται μαθήματα σε διαφορετικά επίπεδα αγγλικών, γερμανικών, ελληνικών για ξένους, ελληνικής νοηματικής γλώσσας, ισπανικών κ.α.

Διαβάστε περισσότερα...

(0030) 211 2163657
211 2163657
hellenicyouth
participation
@yahoo.gr