Οι Δράσεις Μας
Επικοινωνία

Follow Us

Subscribe to blog

Be a fan on facebook

Follow us on twitter

Join us on linkedIn

Ομάδα της HYP

Τον Νοέμβριο του 2013 η Hellenic Youth Participation δημιούργησε την πρώτη της ομάδα δράσης και μη τυπικής μάθησης.Η δημιουργία αυτής της ομάδας, γεννήθηκε από την ανάγκη να μεταλαμπαδεύεται η γνώση και η εμπειρία που αποκομούν οι συμμετέχοντες από προγράμματα κινητικότητας (training courses, youth exchanges, κτλ).

Διαβάστε περισσότερα...

Site links

Αρχική

Οργανισμός

Δράσεις

Hyp Learning

Blog

Επικοινωνία

Copyright © 2014 HYP Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας
Τα προγράμματα Erasmus+ είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και καλύπτουν το κόστος της μετακίνησης, της διαμονής και της διατροφής των συμμετεχόντων.

Διαβάστε περισσότερα...

Erasmus +
Ιστορία Της Τέχνης

HYP Learning+

Τα μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης δίνουν την ευκαιρία στους λάτρεις του αντικειμένου να ενημερωθούν για μεγάλα έργα και καλλιτέχνες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, να διεισδύσουν στα μυστήριά τους αναζητώντας ό,τι υπάρχει κάτω από την επιφάνεια, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συζητήσουν για κάθε πτυχή τους στην οποία βρίσκουν ενδιαφέρον, αλλά και να εξελιχθούν σε προσωπικό επίπεδο αντλώντας έμπνευση μέσα από την τέχνη.
Παράλληλα, αναπτύσσουν ή και εξελίσσουν την κριτική τους σκέψη και μία πιο προσωπική αξιολόγηση των έργων τέχνης, όχι μόνο για αυτά που αναλύονται στο μάθημα αλλά και για οποιοδήποτε άλλα τυχόν συναντήσουν.

Χάρη στις μεθόδους μη τυπικής μάθησης οι μαθητευόμενοι ασχολούνται με διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες γύρω από την τέχνη και καθορίζουν το περιεχόμενο των μαθημάτων ώστε να παραμένει διαρκώς κοντά στα ενδιαφέροντά τους και τις γνωσιακές τους απαιτήσεις.

(0030) 211 2163657
211 2163657
hellenicyouth
participation
@yahoo.gr