Οι Δράσεις Μας
Επικοινωνία

Follow Us

Subscribe to blog

Be a fan on facebook

Follow us on twitter

Join us on linkedIn

Ομάδα της HYP

Τον Νοέμβριο του 2013 η Hellenic Youth Participation δημιούργησε την πρώτη της ομάδα δράσης και μη τυπικής μάθησης.Η δημιουργία αυτής της ομάδας, γεννήθηκε από την ανάγκη να μεταλαμπαδεύεται η γνώση και η εμπειρία που αποκομούν οι συμμετέχοντες από προγράμματα κινητικότητας (training courses, youth exchanges, κτλ).

Διαβάστε περισσότερα...

Site links

Αρχική

Οργανισμός

Δράσεις

Hyp Learning

Blog

Επικοινωνία

Copyright © 2014 HYP Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας
Τα προγράμματα Erasmus+ είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και καλύπτουν το κόστος της μετακίνησης, της διαμονής και της διατροφής των συμμετεχόντων.

Διαβάστε περισσότερα...

Erasmus +
Ιταλικά

HYP Learning+

Μέσα από το μάθημα των ιταλικών του HYP Learning+ οι μαθητευόμενοι έρχονται σε μία ευχάριστη επαφή με την ιταλική γλώσσα και κουλτούρα. Μαθαίνουν σε μικρό χρονικό διάστημα - και ανάλογα με το επίπεδό τους - χρήσιμες εκφράσεις για να μπορούν να επικοινωνούν, αλλά και να εντρυφούν περισσότερο στον ιταλικό τρόπο σκέψης που προσεγγίζει σε πολλά σημεία τον αντίστοιχο ελληνικό, κάνοντας την εκμάθηση των ιταλικών ακόμη ευκολότερη.
Καθότι η Ιταλία, εκτός από γειτονική χώρα, αποτελεί έναν από τους συνηθέστερους ταξιδιωτικούς προορισμούς των Ελλήνων, τα μαθήματα προετοιμάζουν τους ενδιαφερόμενους να αντιμετωπίζουν κάθε επικοινωνιακή πρόκληση αλλά και να επωφελούνται στο μέγιστο βαθμό κάθε φορά που επιλέγουν να ταξιδεύουν εκεί.

Σε συνεργασία με τις ιταλικές εκδόσεις διεθνούς φήμης Edilingua τα μαθήματα συνδυάζουν τη διδασκαλία με τη μη τυπική μάθηση δημιουργώντας ένα ευχάριστο αποτέλεσμα που συμπεριλαμβάνει μικρά παιχνίδια ρόλων, κολάζ και διάφορες άλλες δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, που κάνουν ενεργή τη συμμετοχή των μαθητών.

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ελληνικά για ξένους

Ελληνική Νοηματική

Ιταλικά

Ισπανικά

Toυρκικά

(0030) 211 2163657
211 2163657
hellenicyouth
participation
@yahoo.gr