Οι Δράσεις Μας
Επικοινωνία

Follow Us

Subscribe to blog

Be a fan on facebook

Follow us on twitter

Join us on linkedIn

Ομάδα της HYP

Τον Νοέμβριο του 2013 η Hellenic Youth Participation δημιούργησε την πρώτη της ομάδα δράσης και μη τυπικής μάθησης.Η δημιουργία αυτής της ομάδας, γεννήθηκε από την ανάγκη να μεταλαμπαδεύεται η γνώση και η εμπειρία που αποκομούν οι συμμετέχοντες από προγράμματα κινητικότητας (training courses, youth exchanges, κτλ).

Διαβάστε περισσότερα...

Site links

Αρχική

Οργανισμός

Δράσεις

Hyp Learning

Blog

Επικοινωνία

Copyright © 2014 HYP Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας
Τα προγράμματα Erasmus+ είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και καλύπτουν το κόστος της μετακίνησης, της διαμονής και της διατροφής των συμμετεχόντων.

Διαβάστε περισσότερα...

Erasmus +
Οργανισμός

Η Hellenic Youth Participation είναι Κοινωνικη Συνεταιριστική επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με δράσεις που εκτείνονται σε επίπεδo εκπαίδευσης, προσωπικής εξέλιξης και κοινωνικής δράσης.
Οι δραστηριότητές μας έχουν ως στόχο την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των νέων σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο, μέσα από την χρήση μεθόδων διαφοροποιημένης, βιωματικής και μη τυπικής μάθησης.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις της Ηellenic Youth Participation περιλαμβάνουν ανταλλαγές νέων και εκπαιδευτικά προγράμματα Erasmus+, διεθνή συνέδρεια, ανάπτυξη δεξιοτήτων, πολιτιστικά camps, δρώμενα πόλης, καθώς και εκμάθηση και εξάσκηση δεξιοτήτων.

Στόχος της Ηellenic Youth Participation είναι η διαπολιτιστική επαφή και επικοινωνία των νέων της Ευρώπης μέσα από την μάθηση και την εκπαίδευση.

Σκοπός μας είναι να προάγουμε την ποιότητα της μάθησης, τις δημοκρατικές αξίες, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την ενεργή δράση, την ευαισθητοποίηση και κατ'επέκταση την ποιότητα της ζωής των νέων.

 

- Ποιοί είμαστε

- Ιστορικό δράσεων

(0030) 211 2163657
211 2163657
hellenicyouth
participation
@yahoo.gr