Οι Δράσεις Μας
Επικοινωνία

Follow Us

Subscribe to blog

Be a fan on facebook

Follow us on twitter

Join us on linkedIn

Ομάδα της HYP

Τον Νοέμβριο του 2013 η Hellenic Youth Participation δημιούργησε την πρώτη της ομάδα δράσης και μη τυπικής μάθησης.Η δημιουργία αυτής της ομάδας, γεννήθηκε από την ανάγκη να μεταλαμπαδεύεται η γνώση και η εμπειρία που αποκομούν οι συμμετέχοντες από προγράμματα κινητικότητας (training courses, youth exchanges, κτλ).

Διαβάστε περισσότερα...

Site links

Αρχική

Οργανισμός

Δράσεις

Hyp Learning

Blog

Επικοινωνία

Copyright © 2014 HYP Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας
Τα προγράμματα Erasmus+ είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και καλύπτουν το κόστος της μετακίνησης, της διαμονής και της διατροφής των συμμετεχόντων.

Διαβάστε περισσότερα...

Erasmus +
Πολιτιστικές Δράσεις

Cultural camps

 

Σε τοπικό επίπεδο, η HYP οργανώνει πολιτιστικά προγράμματα-κατασκηνώσεις (cultural camps) στα οποία έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν τόσο Έλληνες όσο και νέοι από όλη την Ευρώπη.

Τα εν λόγω προγράμματα οργανώνονται στα ελληνικά νησιά και σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας με σκοπό τη διάδραση της τοπικής κοινωνίας με την ευρωπαϊκή.

 

Διαβάστε το ιστορικό των δράσεων...

(0030) 211 2163657
211 2163657
hellenicyouth
participation
@yahoo.gr