Οι Δράσεις Μας
Επικοινωνία

Follow Us

Subscribe to blog

Be a fan on facebook

Follow us on twitter

Join us on linkedIn

Ομάδα της HYP

Τον Νοέμβριο του 2013 η Hellenic Youth Participation δημιούργησε την πρώτη της ομάδα δράσης και μη τυπικής μάθησης.Η δημιουργία αυτής της ομάδας, γεννήθηκε από την ανάγκη να μεταλαμπαδεύεται η γνώση και η εμπειρία που αποκομούν οι συμμετέχοντες από προγράμματα κινητικότητας (training courses, youth exchanges, κτλ).

Διαβάστε περισσότερα...

Site links

Αρχική

Οργανισμός

Δράσεις

Hyp Learning

Blog

Επικοινωνία

Copyright © 2014 HYP Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας
Τα προγράμματα Erasmus+ είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και καλύπτουν το κόστος της μετακίνησης, της διαμονής και της διατροφής των συμμετεχόντων.

Διαβάστε περισσότερα...

Erasmus +
Νέα προγράμματα
(0030) 211 2163657
211 2163657
hellenicyouth
participation
@yahoo.gr

"movIeT"

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην Τενερίφη της Ισπανίας 19/7-1/8/2015.

Περιεχόμενο: Μία αθλητική δραστηριότητα – καλά σχεδιασμένη ώστε να ενσωματώνει τις μεγαλύτερες αξίες του αθλητισμού: αυτοπειθαρχία, σεβασμός του αντιπάλου, ευγενής άμιλλα, ομαδική εργασία, τήρηση των κανόνων – βοηθά τους ανθρώπους να αναπτύσσουν ικανότητες επικοινωνίας που είναι αναγκαίες για την πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων που εμφανίζονται στην καθημερινή ζωή. Ο αθλητισμός μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη μείωση των κοινωνικών εντάσεων και των συγκρούσεων σε κάθε είδους κοινωνικό περιβάλλον αντιμετωπίζοντας τα αίτια του κοινωνικού αποκλεισμού και θέτοντας εναλλακτικά δεδομένα στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Η χρήση κινηματογραφικών ταινιών ως εργαλείο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να έχουν μια καλύτερη κατανόηση της κοινωνικής ένταξης και του αθλητισμού και μέσω της δημιουργίας των ταινιών, που θα παιχτούν στις κοινότητες καταγωγής των συμμετεχόντων, θα προωθηθούν οι αρχές και οι αξίες που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Στόχοι σε επίπεδο συμμετεχόντων:

- Κατανόηση του ρόλου του αθλητισμού στην προσωπική ανάπτυξη και στην κοινωνική ένταξη, στην εξάλειψη εμποδίων και στερεοτύπων και στην  προώθηση της επικοινωνίας.

- Ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μεταξύ των νέων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τη χρήση του αθλητισμού για την κοινωνική ένταξη.

- Αύξηση της αίσθησης της πρωτοβουλίας, των ηγετικών ικανοτήτων και της ομαδικής εργασίας.

- Ανάπτυξη του έντιμου παιχνιδιού (fair-play) και της πειθαρχίας.

- Εξοικείωση με τα βήματα και τις τεχνικές στην παραγωγή μιας ταινίας μικρού μήκους.