Οι Δράσεις Μας
Επικοινωνία

Follow Us

Subscribe to blog

Be a fan on facebook

Follow us on twitter

Join us on linkedIn

Ομάδα της HYP

Τον Νοέμβριο του 2013 η Hellenic Youth Participation δημιούργησε την πρώτη της ομάδα δράσης και μη τυπικής μάθησης.Η δημιουργία αυτής της ομάδας, γεννήθηκε από την ανάγκη να μεταλαμπαδεύεται η γνώση και η εμπειρία που αποκομούν οι συμμετέχοντες από προγράμματα κινητικότητας (training courses, youth exchanges, κτλ).

Διαβάστε περισσότερα...

Site links

Αρχική

Οργανισμός

Δράσεις

Hyp Learning

Blog

Επικοινωνία

Copyright © 2014 HYP Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας
Τα προγράμματα Erasmus+ είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και καλύπτουν το κόστος της μετακίνησης, της διαμονής και της διατροφής των συμμετεχόντων.

Διαβάστε περισσότερα...

Erasmus +
Νέα προγράμματα
(0030) 211 2163657
211 2163657
hellenicyouth
participation
@yahoo.gr

Freedom VS. Fear. Youth and the Human Rights

Νέο πρόγραμμα Erasmus+ !
Τύπος: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (training course).
Πού; Sibiu, Ρουμανία
Πόσοι; 4 άτομα 18 -35 ετών.
Πότε; 24/07-01/08/2015
Προθεσμία 18/5


Περιεχόμενο:
Κύριο θέμα του προγράμματος είναι οι νέοι να εργαστούν με την καταπολέμηση των διακρίσεων και ως youth workers να προωθήσουν την ανάγκη προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους οργανισμούς και στις τοπικές κοινότητες. To training course επιδιώκει να αναθεωρήσει την δυτική προοπτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύουμε τα παιδιά να αντιμετωπίζουν την ποικιλομορφία της πολυπολιτισμικής κοινωνίας στην οποία ζούμε.

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Για αιτήσεις συμμετοχής στείλτε προσωπικό μήνυμα στη σελίδα της Hellenic Youth Participation στο Facebook.


Καλή επιτυχία!!!!