Οι Δράσεις Μας
Επικοινωνία

Follow Us

Subscribe to blog

Be a fan on facebook

Follow us on twitter

Join us on linkedIn

Ομάδα της HYP

Τον Νοέμβριο του 2013 η Hellenic Youth Participation δημιούργησε την πρώτη της ομάδα δράσης και μη τυπικής μάθησης.Η δημιουργία αυτής της ομάδας, γεννήθηκε από την ανάγκη να μεταλαμπαδεύεται η γνώση και η εμπειρία που αποκομούν οι συμμετέχοντες από προγράμματα κινητικότητας (training courses, youth exchanges, κτλ).

Διαβάστε περισσότερα...

Site links

Αρχική

Οργανισμός

Δράσεις

Hyp Learning

Blog

Επικοινωνία

Copyright © 2014 HYP Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας
Τα προγράμματα Erasmus+ είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και καλύπτουν το κόστος της μετακίνησης, της διαμονής και της διατροφής των συμμετεχόντων.

Διαβάστε περισσότερα...

Erasmus +
Συνέδρια Εξωτερικού

Ευρωπαϊκά / Διεθνή Συνέδρια

 

Η ΗΥP για πρώτη φορά στον χώρο της νεολαίας καινοτομεί και διοργανώνει ομάδες.κατόπιν επιλογής,που συμμετέχουν σε συνέδρια διεθνούς εμβέλειας. Τα περισσότερα γίνονται στην Ευρώπη.

Η συμμετοχή στα συνέδρια αυτά αποτελεί μια φοβερή εμπειρία για κάθε νέο,να επικοινωνήσει με υπεύθυνους λήψης αποφάσεων,πολιτικούς,επιχειρηματίες και άλλους συνομήλικους του και να έρθει πιο κοντά στις ευρωπαϊκές αξίες και στον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης,να ενεργοποιηθεί,διότι στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι ευκαιρίες μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε πολλά από αυτά υπάρχει συχρηματοδότηση από την Ε.Ε., όταν δεν υπάρχει οικονομική κάλυψη, η HYP φροντίζει να βρεθεί η οικονομικότερη λύση για τη διαμονή και τη μεταφορά.

 

Διαβάστε το ιστορικό των δράσεων...

(0030) 211 2163657
211 2163657
hellenicyouth
participation
@yahoo.gr