Διαχείριση & Συντονισμός Προγραμμάτων

H HYP αποτελεί πιστοποιημένο φορέα διαχείρισης και υλοποίησης προγραμμάτων από το Erasmus+ , το European Solidarity Corps, το Council of Europe και άλλους κρατικούς και μη, φορείς χρηματοδότησης.

Επιπλέον, έχει υλοποιήσει ποικίλα προγράμματα σε συνεργασία με δήμους, ομάδες νέων και εφήβων, τοπικούς φορείς και συνεργάτες από όλη την Ελλάδα, τα οποία επικεντρώνονται στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη και ενεργοποίηση της νεολαίας.

Η δεκαετής εμπειρία μας στο συγκεκριμένο τομέα μας έχει δείξει τον δρόμο για:

  • τη σωστή διαχείριση των προγραμμάτων σε επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης
  • την επικοινωνία με το ανθρώπινο δυναμικό, τις ομάδες που δημιουργούνται, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους
  • την ορθή οικονομική διαχείριση του κάθε έργου ξεχωριστά αλλά και τον σεβασμό στη χρονική διάρκεια μέσω της τήρησης των προθεσμιών
  • τις επιτυχημένες συνεργασίες και τις σχέσεις μας με τους χορηγούς και τους αντίστοιχους με εμάς φορείς στο εξωτερικό
  • τη διάδοση των αποτελεσμάτων του κάθε προγράμματος αλλά και την ομαλή και σωστή διεκπεραίωση του.

Το βασικό αποτέλεσμα στο οποίο στοχεύουμε κάθε φορά είναι να επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε ξεχωριστού προγράμματος με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και να εξασφαλιστεί ισομερώς και η ποιότητα και η ποσότητα. Τέλος, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις του νέου ψηφιακού κόσμου, προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να εξελίσσουμε τις ψηφιακές μας δεξιότητες και να τις προσαρμόζουμε στις ανάγκες μας, ειδικά υπό τις συνθήκες της πανδημίας του Covid-19.

Φυσικά είμαστε οι πρώτοι που αναγνωρίζουμε την αξία της διά βίου μάθησης και κάθε φορά, με κάθε καινούργια πρόκληση, προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι και να βελτιώνουμε τις παροχές μας. Μας ενδιαφέρει να είμαστε ενεργοί σε τοπικό, σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, να προωθούμε και να μοιραζόμαστε το όραμα, τις αξίες και τους στόχους μας.