Τα παρακάτω εργαλεία έχουν δημιουργηθεί μέσα από ποικίλα προγράμματα που έχει διοργανώσει ή έχει λάβει μέρος ως εταίρος η ΗΥΡ. Μπορείς να κατεβάσεις τα εργαλεία δωρεάν και αν χρειάζεσαι βοήθεια για το πως μπορείς να τα εφαρμόσεις στις ομάδες σου, στείλε μας email στο info@hellenicyouthparticipation.com