It’s all about solidarity

Λεπτομέρειες Δράσης

  • Θεματική: Αλληλεγγύη
  • Τόπος: Εξωτερικό
  • Διάρκεια:

Το μακράς διάρκειας έργο «It's All About Solidarity» (2019-1-BG01-KA205-062198) - Στρατηγικές Συμπράξεις για τη Νεολαία - Βασική Δράση 2 που χρηματοδοτείται από το Κέντρο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2019. Το έργο συντονίζεται από το Διεθνές Ίδρυμα για την Ανάπτυξη Y-PEER, Βουλγαρία, με οργανώσεις-εταίρους από την Ιταλία (CET Platform), την Ελλάδα (Ελληνική Συμμετοχή Νέων), την Αυστρία (GEMMA) και την Τουρκία (Youth Approaches to Health).

 

Το έργο εστιάζει στην κοινωνική ένταξη, την ένταξη και την ενδυνάμωση των νέων προσφύγων και μεταναστών.

 

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

– Να μοιράζονται βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, στον τομέα της εργασίας με νέους από μεταναστευτικό υπόβαθρο χρησιμοποιώντας αφήγηση ιστοριών (online και offline).

– Η δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού και διοργάνωση εκδηλώσεων αφήγησης (Ζωντανές Βιβλιοθήκες), προκειμένου να χτιστεί η ικανότητα των εργαζομένων για νέους και των οργανώσεων σε αυτόν τον τομέα.

-Να οικοδομήσει την ικανότητα των εργαζομένων για νέους από τις συμμετέχουσες οργανώσεις και να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή στην πολιτική ζωή, την ανεκτικότητα και την κατανόηση της διαφορετικότητας.

-Να ενδυναμώσει τους νέους εργαζόμενους από 5 χώρες να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις στον τομέα της εργασίας για νέους, της συμμετοχής στα κοινά, της εργασίας με νέους πρόσφυγες και μετανάστες, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία όλων των συμμετεχόντων οργανισμών.

-Να δοθεί προβολή και αναγνώριση σε νέους μετανάστες και πρόσφυγες που έχουν θετικές ιστορίες ένταξης στις τοπικές κοινωνίες, ώστε να εμπνεύσουν άλλους πρόσφυγες και μετανάστες αλλά και μέλη των τοπικών κοινωνιών.

-Η προώθηση της κουλτούρας της κοινοτικής αλληλεγγύης προς τις ευάλωτες ομάδες, η ευαισθητοποίηση σχετικά με την πολιτιστική πολυμορφία και αξίες μέσω εντατικού διαπολιτισμικού διαλόγου.

-Να εμπλακούν διασημότητες (αρχηγοί κοινής γνώμης, παράγοντες επιρροής, διαμορφωτές πολιτικής, καλλιτέχνες κ.λπ.) από χώρες εταίρους προκειμένου να μοιραστούν θετικά μηνύματα σχετικά με την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών.

-Να προωθήσει την κοινωνική ένταξη των νέων προσφύγων και μεταναστών και την ένταξή τους στην κοινωνία και να τους ενδυναμώσει να είναι ενεργά μέλη των τοπικών τους κοινοτήτων, νιώθοντας ίσα και εκτιμημένα μέλη αυτών.

-Να έχει αντίκτυπο στο τοπικό επίπεδο μέσω των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Ζωντανών Βιβλιοθηκών σε καθεμία από τις συμμετέχουσες χώρες, με τη συμμετοχή νεαρών προσφύγων και μεταναστών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, της κοινωνίας των πολιτών, για την προώθηση της ανεκτικότητας, της κατανόησης και της εκτίμησης της διαφορετικότητας, για την πρόκληση αρνητικών στάσεων, προκαταλήψεων και στερεοτύπων και να συμβάλει στη θετική αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών απέναντι σε μειονεκτούσες ομάδες, όπως οι νέοι πρόσφυγες και μετανάστες.

-Να δημιουργηθεί μια ισχυρή συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών και εταίρων σε τοπικό επίπεδο σε κάθε χώρα, δημιουργώντας συνέργειες μεταξύ του τομέα της νεολαίας και των φορέων.

-Να οικοδομήσει την ικανότητα των συμμετεχόντων οργανισμών και των μελών τους να εργάζονται στον τομέα των διεθνών προγραμμάτων για τη νεολαία και να προσελκύουν μειονεκτούντες νέους, όπως πρόσφυγες και μετανάστες.

 

Η πρώτη διεθνής εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Βουλγαρία τον Σεπτέμβριο του 2019, όπου οι συντονιστές του έργου συναντήθηκαν και συζήτησαν για τους συγκεκριμένους στόχους και στόχους του προγράμματος.

 

Κατά τη διάρκεια του έργου, 5 εργαζόμενοι για νέους είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που έλαβε χώρα στη Βουλγαρία τον Νοέμβριο του 2019. Η συνάντηση είχε ως στόχο να δώσει στους νέους εργαζόμενους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μεθόδους αφήγησης ιστοριών στην εργασία τους και επίσης να μοιραστούν μεταξύ τους εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην καθημερινή τους εργασία με πρόσφυγες και μετανάστες.

 

Επιπλέον, υλοποιήσαμε μια διαδικτυακή εκδήλωση ζωντανής βιβλιοθήκης όπου οι νέοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν ιστορίες προσφύγων και να συζητήσουν για δικαιώματα, θέματα ένταξης, αλληλεγγύη.


Share

Φωτογραφίες

Βίντεο