Ανθρώπινα Δικαιώματα

ανθρώπινες φιγούρες γύρω από την υδρόγειο

H HYP είναι ένας οργανισμός που στοχεύει στην ανάπτυξη, στην ευαισθητοποίηση και στην ενεργοποίηση των νέων. Από την στιγμή της σύστασης της μέχρι και σήμερα, θεωρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφαίρετα για τα άτομα όλων των ηλικιών, γι’ αυτό και επιμένει σε δράσεις δραστηριοποίησης και αφύπνισης των νέων ατόμων, αποτελώντας σημείο αναφοράς για όσους και όσες έχουν στόχο να γίνουν ενεργοί σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να εκπαιδευτούν σε ευρωπαϊκά ζητήματα, να αναπτύξουν το αίσθημα του ανήκειν και να μοιραστούν τις γνώσεις τους με τους συνομηλίκους τους. Η ελευθερία, η ισότητα, η δημοκρατία, το δικαίωμα στην εργασία και την εκπαίδευση αποτελούν βασικούς πυλώνες στους οποίους με συλλογική προσπάθεια θα οικοδομήσουμε την κοινωνία του αύριο.

Στην ΗΥΡ, σε τοπικό επίπεδο πραγματοποιούνται δράσεις σχετικά με το debate, με το no hate speech movement καθώς και τις δημοκρατικές αξίες και εκπαιδεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο οργανισμός έχει επιδοτηθεί μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+ για την υλοποίηση του σχεδίου “Youth Votes for Europe” με κύριο στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση των νέων από 7 χώρες ούτως ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις Ευρωπαϊκές εκλογές οι οποίες αποτελούν βασικό εργαλείο δημοκρατίας. Παράλληλα, υλοποιεί το πρόγραμμα Power to Change του οποίου στόχος είναι η δημιουργία δράσεων προώθησης κατά της ρητορικής μίσους, χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο την τέχνη.

Τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2020, η ΗΥΡ υλοποίησε μια εκπαίδευση εκπαιδευτών για τα ανθρώπινα δικαιώματα με συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα. Τα μέλη της ομάδας είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα του ανθρώπου και πιο συγκεκριμένα το δικαίωμα στην εκπαίδευση, τα δικαιώματα του παιδιού, την ιστορία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, το προσφυγικό κα. Η εκπαίδευση είχε διάρκεια έναν μήνα και οι εκπαιδευόμενοι με το πέρας της δράσης μπόρεσαν να έχουν μια συνολική εικόνα σχετικά με τα δικαιώματα και την καταπάτησή τους.

ΔΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Το 2019, η ομάδα της ΗΥΡ, σχεδίασε ένα escape room με βασική θεματική τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο οποίο συμμετείχαν, περισσότερα από 120 άτομα που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν πρώτον την εμπειρία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεύτερον ένα βιωματικό ταξίδι από την ασφάλεια του σπιτιού στην προσφυγική κατάσταση.

Οι παραπάνω δράσεις, είναι μερικές από τις καλές πρακτικές που έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει η ΗΥΡ μαζί με μια μεγάλη ομάδα εκπαιδευτών, νέων, εφήβων και συντονιστών με κύριο στόχο την ενασχόληση των νέων με ζητήματα κοινωνικά, ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ταυτότητας.