Εξειδίκευση στη μη τυπική βιωματική μάθηση

άνθρωποι μελετούν

Βασικός πυλώνας εργασίας της ΗΥΡ αποτελεί το κομμάτι της βιωματικής/διαφοροποιημένης μάθησης. Θεμελιώδης σκοπός της δραστηριοποίησης του οργανισμού είναι η ενσωμάτωση της βιωματικής μάθησης σε εκπαιδευτικές δράσεις τοπικού και ευρωπαϊκού επιπέδου.

Αρωγό στο έργο μας αποτελούν οι σύμβουλοι νεολαίας που με την πολυετή τους εμπειρία και την ειδίκευση σε διαφορετικές θεματικές, προσθέτουν στις δράσεις μας γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες.

Μέσα από τη δραστηριοποίησή μας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο έχουμε καταφέρει να είμαστε ένας οργανισμός με αξιοσημείωτη συμβολή στην εκπαίδευση και κυρίως στον τομέα της μη τυπικής μάθησης. Σε εβδομαδιαία βάση νέα άτομα, εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι νέων κα. συναντιούνται στον χώρο του οργανισμού και συμμετέχουν σε δράσεις οι οποίες είναι σχεδιασμένες για τις ανάγκες τους.

ΔΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ HYP

Η ΗΥΡ το 2016, 2017 και το 2018 έχει αποσπάσει βραβείο Εκπαίδευσης από το Festival Εθελοντισμού της Skywalker . Παράλληλα, αποτελεί πιστοποιημένο φορέα υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης από το 2015.