Περιβάλλον - Φύση - Mindfullness

υδρόγειος με δέντρα

Η φύση αποτελεί έμπνευση για την ΗΥΡ και τα μέλη της, επομένως η φροντίδα για τη Γη και το περιβάλλον είναι ταυτόχρονα αξία και ανάγκη. Οι σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας αφορούν κάθε άνθρωπο και η κλιματική κρίση μας καλεί να μην στεκόμαστε ως παθητικοί θεατές. Γι’ αυτό κι η ομάδα μας αγωνίζεται για τη Γη, με όσα μέσα και τρόπους διαθέτει. Στις καθημερινές εργασίες, στη διαχείριση προγραμμάτων και στις μεθοδολογίες που ακολουθούνται, η ΗΥΡ φροντίζει να έχει το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παράλληλα, ο οργανισμός στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας και των νέων ατόμων όχι μόνο μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης αλλά και μέσω δράσεων και περιβαλλοντικών ομάδων.

Όσον αφορά τα προγράμματα που έχουμε συμμετάσχει, η HYP το 2020 πήρε μέρος στο διεθνές φεστιβάλ “Raise Your Voice” σχετικά με τις επιπτώσεις της γρήγορης μόδας τόσο στη φύση όσο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα, από τις αρχές του 2020 στηρίζει το πρόγραμμα αλληλεγγύης “Solidarity for Fashion” και την ομάδα του, που δημιουργεί συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα που σχετίζονται με τη γρήγορη μόδα και το περιβάλλον.

Κατά τα έτη 2020-2021, η ΗΥΡ δημιούργησε το πρόγραμμα “Volunteers for Environment” μέσω του οποίου μια τοπική ομάδα εθελοντών από την Ελλάδα και την Ευρώπη δημιούργησε κοινωνική αλλαγή διοργανώνοντας καμπάνιες ευαισθητοποίησης, καθαρισμούς δημόσιων χώρων και υλικό για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παράλληλα, στην HYP διοργανώνονται και φιλοξενούνται πολυάριθμα τοπικά περιβαλλοντικά σεμινάρια σχετικά με την κλιματική κρίση, το upcycling και την ανακύκλωση, την βιώσιμη ανάπτυξη κά. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε διεθνείς καμπάνιες όπως το “Let’s do it!” για καθαρισμό παραλιών και το “Climate Change-your problem”,σε συνεργασία με τον οργανισμό Youth and Environment Europe (YEE).
Ταυτόχρονα, η ΗΥΡ προωθεί τις βιώσιμες μετακινήσεις και την περιβαλλοντική αλλαγή στα σχολεία ενώ προωθεί και την επαφή με την φύση μέσω των προγραμμάτων της.
Στο πλαίσιο του προγράμματος KA2 Στρατηγικών Συνεργασιών “People, Places, Partnerships” διοργανώθηκαν δύο εκδηλώσεις στο πάρκο Χωροφυλακής στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 300 νέα άτομα. Το Park Challenge, ένα κυνήγι θησαυρού με παιχνίδια μη τυπικής εκπαίδευσης και το Park Challenge: Green edition κατά το οποίο φυτεύτηκαν δέντρα και το πάρκο καθαρίστηκε.
Τέλος, το “Mind your Mind”, πρόγραμμα σχετικά με τη φύση και την ενσυνειδητότητα, έδωσε την ευκαιρία σε μια ομάδα 15 ατόμων να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σχετικά με την ενσυνειδητότητα και τις μεθόδους σύνδεσης των ανθρώπων με τη φύση.