Απασχολησιμότητα - Soft skills & Community Building

ομάδα ανθρώπων συναρμολογέι παζλ

H HYP είναι ένας οργανισμός που πρεσβεύει τη δια βίου μάθηση και τη δημιουργία διαφορετικών κοινοτήτων και δικτύων. Μέσα από τις δράσεις της επιθυμεί να δώσει τον χώρο σε άτομα να εξελίξουν τις δεξιότητές τους, να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους και κυρίως να συγχρονίζονται με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας με απώτερο σκοπό να υλοποιήσουμε το όραμα μας για κοινωνική δικαιοσύνη, συμπερίληψη και ίσες ευκαιρίες για όλους.

Από την στιγμή της σύστασης της μέχρι και σήμερα, αποτελεί σημείο αναφοράς για άτομα που θέλουν να συμμετέχουν σε βιωματικά προγράμματα στην Αθήνα και το εξωτερικό.

Οι εκπαιδεύσεις που έχουν προσφερθεί και συνεχίζουν να προσφέρονται αφορούν:

  • τη βιωματική-μη τυπική εκπαίδευση
  • την αναβάθμιση της τυπικής εκπαίδευσης με νέα εκπαιδευτικά εργαλεία
  • την ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης.

Άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι:

  • το θέατρο και το θεατρικό παιχνίδι
  • το graphic facilitation
  • η εμψύχωση ομάδων
  • τα εργαλεία διαχείρισης συγκρούσεων, ηγεσίας και δημιουργίας βιογραφικού και motivation letter καθώς και
  • οι πρακτικές εργασίας και η προετοιμασία για κάποια συνέντευξη.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές συμπράξεις για τις ανταλλαγές καλών πρακτικών μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ευκαιρίες σχετικά με τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, την επιχειρηματικότητα και τη χρήση ποικίλων εργαλείων για την αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων. Ο οργανισμός υποστηρίζει στοχευμένα τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες καθώς και τα άτομα εκτός δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEET) μέσα από διαρκείς δράσεις, σε συνεργασία με τις τοπικές δομές και τους οργανισμούς που υποστηρίζουν την απασχολησιμότητα.

Κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19, ο οργανισμός έχει προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εργαστηρίων για την προσωπική ανάπτυξη (συγγραφή βιογραφικού, βελτίωση της παραγωγικότητας και της διαχείρισης χρόνου) σε περισσότερα από 250 άτομα στην Ελλάδα, προκειμένου να βοηθήσει τη νεολαία να ενδυναμωθεί. Δημιουργώντας αυτές τις μικρές ομάδες, υποστηρίζουμε τα νέα άτομα να αντιμετωπίσουν το άγχος και την απομόνωση μέσω της αλληλεπίδρασης καθώς και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες.