25x25

Λεπτομέρειες Δράσης

  • Θεματική: Ενθάρρυνση για συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες για νέους που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες
  • Τόπος: Εξωτερικό
  • Διάρκεια: 2021-2023

Το πρόγραμμα 25x25 στοχεύει στην αύξηση των πολιτιστικών εμπειριών νέων ηλικίας 15 έως 21 ετών που δεν βρίσκονται σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση ή έχουν λιγότερες ευκαιρίες λόγω κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών εμποδίων, αδυνατώντας να ξεφύγουν από αυτό το μειονέκτημα εξαιτίας μεταξύ άλλων και του συγκριτικά χαμηλού επιπέδου πολιτιστικής ενασχόλησης, που μεταφράζεται ταυτόχρονα σε μειονέκτημα για την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή.


Το 25x25 στοχεύει να προσφέρει δυνατότητες για πολιτιστικές εμπειρίες που θα απευθύνονται σε περιθωριοποιημένους νέους σε όλη την Ευρώπη, βοηθώντας τους να παρακολουθήσουν 25 πολιτιστικές εμπειρίες μέχρι την ηλικία των 25 ετών. Με βάση τον ορισμό της UNESCO και στο πλαίσιο αυτού του έργου, η Επιτροπή ορίζει γενικά τις πολιτιστικές εμπειρίες ως μια δραστηριότητα μέσω της οποίας ένα μέλος της ομάδας στόχου, οικειοθελώς εμπλέκεται ή αλληλεπιδρά με την υλική πολιτιστική κληρονομιά ή/και τη φυσική πολιτιστική κληρονομιά, με στόχο τη συνειδητή ενίσχυση ή ωφέλεια των δεξιοτήτων, των γνώσεων ή της στάσης του.

Ενώ υιοθετείται μια ευρωπαϊκή προοπτική καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η διακρατική διάσταση του 25x25 τονίζεται και ενισχύεται μέσω του στοιχείου μάθησης και ανταλλαγής γνώσεων ανάμεσα σε συνομηλίκους αλλά και μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας 25x25. Αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει στις ομάδες-στόχους να κατανοήσουν, να εκτιμήσουν και να σέβονται τις διαφορετικές πολιτιστικές και γλωσσικές εκδηλώσεις της ΕΕ, μέσω της γνώσης και της γεωγραφικής, φυσικής και κοινωνικής ποικιλομορφίας που περιέχεται στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά αλλά και τις διεθνικές εμπειρίες. Χωρίς αυτήν την ευρωπαϊκή διάσταση, η αξία του έργου θα μειωνόταν.


Μέσω ανταλλαγής κοινών προσεγγίσεων σε όλα τα προτεινόμενα πνευματικά προϊόντα, η έμμεση ομάδα-στόχος θα ενισχύσει τη σχέση των ΝΕΕΤ και των νέων μεταναστών με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και θα τους διευκολύνει να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, κάτι που με τη σειρά του θα επιτρέψει η άμεση ομάδα στόχος (NEET και μετανάστες και νέοι ηλικίας 15 έως 21 ετών) να συνεισφέρει ενεργά στη διατήρηση και βελτίωσή του προγράμματος, αναπτύσσοντας παράλληλα τις δικές της συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, κατανοώντας την αξία της διαφορετικότητας και αναπτύσσοντας μία περισσότερο ανεκτική, ανοιχτή και ευέλικτη στάση.Share