Κατανοώντας τη μετανάστευση στην Ευρώπη

Λεπτομέρειες Δράσης

  • Θεματική: Μεταναστευτική πολιτική - Workshop
  • Τόπος: Αθήνα
  • Διάρκεια: 21/6/23, 18.00 - 21.00

Λεπτομέρειες Δράσης:  


Η συγκεκριμένη εκδήλωση αφορά ένα βιωματικό εργαστήρι με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του πλαισίου γύρω από την μετακίνηση μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη. Μέσω δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης, θα διερευνήσουμε περεταίρω τον όρο “Αιτών Άσυλο”, θα κατανοήσουμε τις ευκαιρίες, τα εμπόδια, τις συνθήκες που υπάρχουν και θα συζητήσουμε για την μετανάστευση στην Ευρώπη.

Μέσω των δραστηριοτήτων στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τα άτομα, προκειμένου αυτά να εκφράσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους, με σεβασμό. Σκοπός είναι η ενίσχυση της γνώσης, της κριτικής σκέψης και της ενσυναίσθησης των ατόμων που θα συμμετέχουν, σχετικά με τη θεματική.

Η καλύτερη κατανόηση του πλαισίου και των συνθηκών που αντιμετωπίζουν τα άτομα που καταφθάνουν στην Ευρώπη, θεωρούμε ότι αποτελεί βάση για την ανάπτυξη ενσυναίσθησης και συνεπώς “συμπόνοιας” για τους πρόσφυγες. Μέσω του εργαστηρίου θα δοθεί χώρος στα άτομα να προβληματιστούν και να εκφραστούν και σκοπός είναι τόσο να ενημερωθούν όσο και να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση σε αυτά.

Η Hellenic Youth Participation συμμετέχει στο μακροχρόνιο πρόγραμμα “Questioning Migrations” του Erasmus+. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, συνεργαζόμαστε με 5 οργανισμούς από Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Λουξεμβούργο για τη δημιουργία επιστημονικού υλικού και βιωματικών εργαστηρίων για την καλύτερη κατανόηση του ευρωπαϊκού πλαισίου για την μετανάστευση. 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος δημιουργήθηκε το παρόν βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήρι σε συνεργασία με το Refugee Week Festival.Share