• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
 • Πού; Yerevan, Αρμενία
 • Ποιοι; 2 άτομα 18-35 ετών
 • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1/8/2021

Πότε; 30/09 – 09/10/2021

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί την συνέχεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε το 2019 στο Λουξεμβούργο. Το πρόγραμμα εστιάζει στο θέατρο και στη χρήση των παραστατικών τεχνών ως εργαλείο μη τυπικής εκπαίδευσης για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σκοπός είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτών στη χρήση του θεάτρου στην μη τυπική εκπαίδευση και η εξοικείωσή τους με αυτή την μορφή τέχνης.

 

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες:

 • Θα έρθουν σε επαφή με θεατρικές μεθόδους ως εργαλεία για την συμπερίληψη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Θα αναπτύξουν νέες μεθόδους επικοινωνίας και συμπερίληψης για άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Θα μάθουν να εφαρμόζουν τέτοιες μεθόδους.
 • Θα ανταλλάξουν εμπειρίες σε σχέση με διάφορες μεθόδους και τη χρήση του θεάτρου, συγκεκριμένα.
 • Θα δημιουργήσουν έναν οδηγό για την συμπεριληπτικότητα του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών.
   

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Αιτήσεις συμμετοχής:  https://forms.gle/qipNTpfWHUTyHpRm7 

 

Καλή επιτυχία!!!! 


Share