• Τύπος: Κινητικότητα Erasmus+
  • Ποιοι; Νέα Άτομα
  • Πότε; Δεκέμβριος 2018
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Η ανταλλαγή “Speak to Haters, Make them Lovers” αποτέλεσε μία προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει νέους και νέες (13-21 ετών) από την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Φιλανδία, την Σουηδία, την Ισπανία και την Ελλάδα για να ορθώσουν την φωνή τους και να δημιουργήσουν υλικό που να ενθαρρύνει τους νέους και τις νέες να μιλήσουν ενάντια στο bullying.

 

Εδώ μπορείς να βρεις μία ενδεικτική δραστηριότητα που δημιουργήσαμε με τους εφήβους και να την χρησιμοποιήσεις με την ομάδα σου.


Η κινητικότητα συγχρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+ και την Εθνική Μονάδα Συντονισμού.


Share

Βίντεο