• Τύπος: Προγράμματα Αλληλεγγύης
  • Πού; Αθήνα
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το πρόγραμμα “Solidarity in the City” έχει ως βασικό στόχο να ενισχύσει δράσεις στην Αθήνα που θα εμπλέκουν νέες και νέους ώστε να γίνονται ολοένα και πιο δραστήριοι.

Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα έχουν ως κεντρικούς άξονες την εκπαίδευση, την κοινωνική αλληλεγγύη και την ενίσχυση του εθελοντισμού.

Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν:

  • Εργασία στην ΗΥΡ, ενασχόληση με προγράμματα νέων και προώθηση δράσεων
  • Ψηφιακές δραστηριότητες, δημιουργία προωθητικού υλικού για την διάδοση των προγραμμάτων κινητικότητας και εθελοντισμού (facebook, posters, podcasts, blog κλπ)
  • Δημιουργία δράσεων μη τυπικής μάθησης με επίκεντρο την δημιουργία δράσεων ενημέρωσης σχετικά με το Ευρωπαϊκό σώμα αλληλεγγύης, το Erasmus+ αλλά και άλλες ευκαιρίες κινητικότητας στην Ευρώπη
  • Δημιουργία δράσεων για νέους σε διάφορες θεματικές ανάλογα τα ενδιαφέροντα των εθελοντών αλλά και των νέων που συμμετέχουν σε αυτές με στόχο την εκπαίδευση νέων σχετικά με τα δικαιώματα, την κοινωνική αλλαγή, το περιβάλλον και την αξία της ενεργούς συμμετοχής
  • Συνεργασία με τοπικούς φορείς ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις τους και οι συμμετέχοντες στις δράσεις τους να γνωρίσουν διαπολιτισμικές δράσεις
  • Δημιουργία καμπανιών ώστε νέοι να εμπλακούν πιο ενεργά σε δράσεις οργανισμών που σχετίζονται με την αλληλεγγύη (μέσα από το δίκτυο οργανισμών της ΗΥΡ).
  • Δημιουργία σεμιναρίων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία θα είναι ανοιχτά σε όλους όσους επιθυμούν να ενημερωθούν και να μάθουν μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. 

 

To πρόγραμμα φιλοξενεί εθελοντές από την Ιταλία και την Ισπανία. 

 

Οι εθελοντές κατά την διάρκεια του προγράμματος έφτιαξαν 5 newsletter 

και podcasts  με θέμα τον εθελοντισμό, τις εμπειρίες τους αλλά και την ζωή μέσα στο πρόγραμμα! Παράλληλα, έγραψαν άρθρα  για την Αθήνα, συνταγές από την χώρα τους και μοιράστηκαν μαζί μας μια διαπολιτισμική εμπειρία! 

Παράλληλα, έφτιαξαν και έναν οδηγό για το πρόγραμμα τους !

 

το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.Share