• Τύπος: Προγράμματα Αλληλεγγύης
 • Πού; Αθήνα
 • Πότε; Σέπτεμβριος 2020-Μάιος 2021
 • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το 2020, το περιβάλλον αποτελεί ένα καίριο ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολήσει όλους μας. Φυσικές καταστροφές και κλιματική αλλαγή, δύο φαινόμενα τα οποία αλλάζουν καθημερινά το φυσικό περιβάλλον, κάτι που θα έπρεπε να απασχολεί όλους μας. Αντιθέτως, η κοινωνία δεν είναι ενημερωμένη σχετικά με την σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση δεν δρα με περιβαλλοντική συνείδηση.

Η ΗΥΡ ως οργανισμός, πιστεύει στην σημασία της εμπλοκής των νέων σε δράσεις που αφορούν άμεσα τους ίδιους και τις τοπικές πραγματικότητες τους. Για τον λόγο αυτό στην στρατηγική του 2020-21 για τον οργανισμό μας έχει ενταχθεί η συνεχής ενημέρωση και δράση σχετικά με το περιβάλλον και την σημασία της ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύουμε στην εμπλοκή νέων εθελοντών από την Ευρώπη οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στον οργανισμό μας για δύο μήνες σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα καθόλη την διάρκεια του έτους ώστε να συμβάλουν στις σχεδιαζόμενες δράσεις που στοχεύουμε να υλοποιήσουμε.

 

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Να ευαισθητοποιηθούν ολοένα περισσότεροι νέοι και να ενεροποιηθούν σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον μέσα από την δημιουργία εκστρατειών ενημέρωσης σχετικά με το περιβάλλον σε νέους της τοπικής κοινωνίας (τόσο από τους νέους και την ΗΥΡ όσο και από αρμόδια κρατικά όργανα όπως η πυροσβεστική κ άλλες οργανώσεις)
 • Να σχεδιαστούν Workshops σχετικά με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών σε συνεργασία με τοπικά second hand shops και φορείς της Αθήνας ώστε να προαχθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των νέων και της τοπικής κοινωνίας με κύριο γνώμονα
 • Να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες για παιδιά, νέους και εφήβους ώστε να μάθουν την σημασία της εμπλοκής και συμμετοχής σε δράσεις που αφορούν το περιβάλλον,
 • Να δημιουργηθούν συνεργασίες με τοπικούς φορείς θα οργανωθούν καθαρισμοί παραλιών και δράσεις σε ανοικτούς χώρους όπως πάρκα κλπ ώστε να ενισχυθεί η σύνδεση των νέων με την φύση,
 • Να σχεδιαστεί ψηφιακό υλικό το οποίο θα διαδοθεί μέσα από τα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις πλατφόρμες που διατηρεί η ΗΥΡ.

Οι εθελοντές του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν αλλά και να δημιουργήσουν δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα τόσο online (λόγω της πανδημίας) όσο και δια ζώσης σε ανοικτούς χώρους!!

Οι εθελοντές και εθελόντριες έφτιαξαν οδηγούς, έναν για κάθε περίοδο κινητικότητας. Τι μπορείτε να διαβάσετε σε αυτούς τους; 

 • δράσεις και καινοτόμες ιδέες,
 • εθελοντικά δρώμενα στην πόλη,
 • απολογισμούς και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμά τους,
 • ιδέες για δημιουργικές δράσεις που μπορείς να υλοποιήσεις στην πόλη σου. 

 

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2020 

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2020 

Μάρτιος – Μάιος 2021 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης.


Share