• Τύπος: Πρωτοβουλίες
  • Πού; HYP, Δ. Σούτσου 10, πλ. Μαβίλη
  • Ποιοι; Εθελοντές EVS
  • Πότε; 1/2/2019
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Μία δράση για οποιονδήποτε θέλει να μάθει σχετικά με τις ανταλλαγές νέων, τη μη βιωματική μάθηση και τα Evs προγράμματα. 


*Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Erasmus + και το  ΙΝΕΔΙΒΙΜ


Share