• Τύπος: Δράσεις στην Πόλη
  • Πότε; 11 Οκτωβρίου 2019 18:00-20:00
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Θεματική: ευρωπαϊκές ευκαιρίες κινητικότητας

Ημερομηνία: 11 Οκτωβρίου 2019 18:00-20:00

Περιγραφή: Η τοπική δράση αφορά την ενημέρωση των νέων στις ευρωπαϊκές ευκαιρίες κινητικότητας. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες βασισμένες στη μη τυπική μάθηση, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, θα αλληλεπιδράσουν με εθελοντές από την Ευρώπη και θα αναπτύξουν τη θεματική της διαπολιτισμικότητας.

Γλώσσα εργασίας : Aγγλικά

Για να πάρεις μέρος δήλωσε συμμετοχή εδώ: http://bit.ly/2kYC7xi

Title: Erasmus + & Corps Solidarity: Proceed!


Topic: European mobility opportunities


Date: October 11, 2019 18: 00-20: 00

Description: The local activity is to inform young people about European mobility opportunities. Through experiential activities of non formal education, the participants will learn about European projects, interact with young people from Europe and develop the topic of interculturalism.
Working language: English

To apply, sign up here: http://bit.ly/2kYC7xi

 

 


Share