• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Craiova, Ρουμανία
  • Ποιοι; 5 άτομα 18+ ετών
  • Πότε; 31/01-08/02/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/12/2021

Το πρόγραμμα έχει στόχο την εκπαίδευση  συνολικά 35 ατόμων από διαφορετικές χώρες σχετικά με το fundraising. Η ανεύρεση χρηματοδοτών και η συγκέντρωση πόρων αποτελούν σημαντική δεξιότητα για τους νέους επαγγελματίες, ειδικά στον χώρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, των ΜΚΟ και των youthworkers.

 

Τα άτομα που θα συμμετέχουν θα λάβουν μέρος σε δραστηριότητες βιωματικής μάθησης, μέσω των οποίων θα μάθουν να εντοπίζουν κανάλια εισοδήματος, θα μάθουν να συγκρίνουν διαφορετικούς οργανισμούς (ως προς τα διαφορετικά περιβάλλοντα, τις διαφορετικές ανάγκες κλπ), θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές σχετικά με το fundraising, θα συνομιλήσουν με επαγγελματίες του κλάδου και θα έχουν χώρο ώστε να σχεδιάσουν το προσωπικό τους πλάνο για ανεύρεση πόρων.

 

Μέσω της συμμετοχής τους, τα άτομα θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία καθώς πέρα από τις πρακτικές γνώσεις σχετικά με την ανεύρεση πόρων, θα αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες και θα μάθουν να συνεργάζονται με άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα καθώς στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν άτομα από Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Ελλάδα.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 180 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share