• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Bialy Dunajec, Πολωνία
  • Ποιοι; 3 άτομα, 18+
  • Πότε; 25/11-3/12/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 11/11/2021

24 άτομα από την Πολωνία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, Λετονία, Ρωσία, Ρουμανία, Ουκρανία και Ελλάδα θα έχουν ευκαιρία να συμμετέχουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εμψύχωση και το facilitation. Η εκπαίδευση θα επικεντρωθεί σε γενικές πτυχές facilitation, ποικίλες τεχνικές και μοντέλα επικοινωνίας. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στο πρόγραμμα βασίζεται στην διαπολιτισμική προσέγγιση των ζητημάτων και στην βιωματική, μη τυπική μάθηση. Τα άτομα που θα συμμετέχουν θα κληθούν να είναι ενεργά κατά τη διάρκεια του προγράμματος καθώς θα εκπαιδευτούν λαμβάνοντας μέρος σε βιωματικές δραστηριότητες.


Στόχοι:

• Να ανακαλύψουν τι είναι το facilitation, ποιός ο ρόλος στην εκπαίδευση και πώς μπορεί να προσφέρεται χωρίς αποκλεισμούς για νέους

• Να μοιράζονται διαφορετικές πρακτικές facilitation στη νεολαία,

• Nα αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης χρήσης διαφορετικών τεχνικών και μοντέλων διευκόλυνσης

• Να αναστοχαστούν τις ιδιαιτερότητες της διαπολιτισμικής διευκόλυνση  

• Να αναπτύξουν δεξιότητες απολογισμού.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Καλή επιτυχία!


Share