• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Osterholz-Scharmbeck, Γερμανία
  • Ποιοι; 2 άτομα, 18+
  • Πότε; 15-20/12/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/11/2021

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Kitchen Youth Work” θα συμμετέχουν άτομα, τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν την αγάπη τους για την μαγειρική με την μη τυπική εκπαίδευση.

Τα άτομα που θα πάρουν μέρος θα βιώσουν ένα ταξίδι στον κόσμο της τροφής και θα μάθουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φαγητό ως εργαλείο για προσωπική εξέλιξη των νέων αλλά και ως μέσω εκμάθησης πολιτιστικών διαφορών.

 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
– Διαπολιτισμική Συνεργασία
– Μετατροπή της μαγειρικής σε εργαλείο εκμάθησης
– Ανακάλυψη βιώσιμων πρακτικών
– Διαμοιρασμός γνώσεων και ενθάρρυνση απόκτησης νέων γνώσεων με διασκεδαστικό τρόπο
– Ομαδική συνεργασία
– Η δημιουργία μιας κοινότητας/δικτύου ατόμων που θα μπορούν να συνεργαστούν μελλοντικά για την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των νέων ατόμων.

– Η δημιουργία τοπικού και διεθνούς αντίκτυπου μέσω της εφαρμογής δραστηριοτήτων στις χώρες των συμμετεχόντων μετά το πέρας του προγράμματος.

– Η ενίσχυση και η ενθάρρυνση των ατόμων να εργάζονται περισσότερο και πιο αποτελεσματικά με κοινότητες νέων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες.

 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στο πρόγραμμα βασίζεται στην διαπολιτισμική προσέγγιση των ζητημάτων και στην βιωματική, μη τυπική μάθηση. Τα άτομα που θα συμμετέχουν θα κληθούν να είναι ενεργά κατά τη διάρκεια του προγράμματος καθώς θα εκπαιδευτούν λαμβάνοντας μέρος σε βιωματικές δραστηριότητες. Τα άτομα που θα λάβουν μέρος είναι απαραίτητο να έχουν σχέση με τη μαγειρική αλλά και να εργάζονται ή να σκοπεύουν να εργαστούν με νέους.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται ποσό των εισιτηρίων μέχρι 150 ευρώ.


Καλή επιτυχία!


Share