• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Chamonix, Γαλλία
  • Ποιοι; 3 άτομα, 18 ετών και άνω
  • Πότε; 16-24/11/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28/10/2021

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ways to Peace” απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε ένα διεθνές περιβάλλον με βιωματικό τρόπο. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, τα άτομα θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες προσωπικής ανάπτυξης και θα εκπαιδευτούν σχετικά με την εκπαίδευση για την ειρήνη (peace education).

 

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, τα άτομα:

-Θα αναπτύξουν δεξιότητες σχετικά με την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την διαχείριση συγκρούσεων και τον διαπολιτισμικό διάλογο.

-Θα συζητήσουν για τον ρόλο των νέων ως φορείς αλλαγής στη δόμηση και την διατήρηση της ειρήνης.

-Θα ενισχυθούν, ως νέα άτομα, προκειμένου να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να καταπολεμούν τις διακρίσεις και το μίσος.

-Θα μάθουν πώς να υποστηρίζουν και να ενδυναμώνουν και άλλα άτομα στο χτίσιμο της ειρήνης και της διαφύλαξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

-Θα συνεργαστούν μεταξύ τους και θα δημιουργήσουν προτάσεις για δράσεις σχετικές με το πρόγραμμα και τις θεματικές του.

 

 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στο πρόγραμμα βασίζεται στην διαπολιτισμική προσέγγιση των ζητημάτων και στην βιωματική, μη τυπική μάθηση. Τα άτομα που θα συμμετέχουν θα κληθούν να είναι ενεργά κατά τη διάρκεια του προγράμματος καθώς θα εκπαιδευτούν λαμβάνοντας μέρος σε βιωματικές δραστηριότητες.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!! 


Share