• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Chamonix, Γαλλία
  • Ποιοι; 3 άτομα, 18 ετών και άνω
  • Πότε; 08-16/11/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17/10/2021

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Play for Human Rights” απευθύνεται σε εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς και άτομα που εργάζονται με νέους και θέλουν να αποκτήσουν γνώση και δεξιότητες σχετικά με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και την παιχνιδοποίηση.

 

Είναι γεγονός πως η μάθηση μέσω παιχνιδιού αποτελεί μία καινοτόμο, αποτελεσματική και συμπεριληπτική μέθοδο για την εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι, το παρόν πρόγραμμα θα δώσει την κατάλληλη εκπαίδευση στα άτομα που θα λάβουν μέρος προκειμένου να μάθουν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν εκπαιδευτικά παιχνίδια για την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, τα άτομα θα έρθουν σε επαφή με άλλα άτομα από διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς με τα οποία θα συνεργαστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το πρόγραμμα θα απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των ατόμων καθώς θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης μέσω των οποίων, οι συμμετέχοντες:
-Θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με τη θεωρία σχεδιασμού παιχνιδιών.
-Θα συζητήσουν για την σχέση της μάθησης μέσω παιχνιδιού με την ανθρώπινη φύση καθώς και για την συσχέτιση των παιχνιδιών με την μη τυπική εκπαίδευση.
-Θα μοιραστούν εμπειρίες και καλές πρακτικές σχετικά με την χρήση των παιχνιδιών στην εκπαίδευση.
-Θα μάθουν για τις ευκαιρίες που προσφέρει η παιχνιδοποιημένη μάθηση αλλά και τα εμπόδια που έχει.
-Θα αποκτήσουν ένα διεθνές δίκτυο ατόμων με τα οποία θα μπορούν να συνεργαστούν στο μέλλον.

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρόκειται να έχει και ένα δεύτερο εκπαιδευτικό μέρος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία, 28/01-05/02/2022. Τα άτομα που θα πάρουν μέρος, θα μπορέσουν να συμμετέχουν και στα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!! 


Share