• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Ποιοι; 4 άτομα, 18 ετών και άνω
  • Πότε; 12-21/11/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 02/10/2021

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τα άτομα σχετικά με την ισότητα των φύλων. Τα άτομα που θα συμμετέχουν θα αναλύσουν την έννοια της ισότητας των φύλων και θα την καταπολέμηση της ανισότητας αυτών. Μέσω δημιουργικών ψηφιακών εργαλείων, τα άτομα θα κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες ενώ θα κληθούν να τις παρουσιάσουν με δημιουργικούς τρόπους, όπως κόμικ, που θα κληθούν να δημιουργήσουν.

 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στο πρόγραμμα βασίζεται στην διαπολιτισμική προσέγγιση των ζητημάτων και στην μη τυπική μάθηση. Τα άτομα που θα συμμετάσχουν θα κληθούν να είναι ενεργά κατά τη διάρκεια του προγράμματος καθώς θα εκπαιδευτούν λαμβάνοντας μέρος σε βιωματικές δραστηριότητες. Στο πρόγραμμα θα δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τα άτομα, ενώ θα ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες και οι διαφορετικοί τρόποι μάθησης των συμμετεχόντων. Τα άτομα θα πάρουν μέρος σε μια σειρά διαφορετικών δραστηριοτήτων (όπως δραστηριότητες για το χτίσιμο της ομάδας, energizers, εργασία σε μικρές ομάδες, εργασία σε μεγαλύτερες ομάδες, δραστηριότητες προσομοίωσης και παιχνίδια ρόλων, εργαστήρια χορού, δραστηριότητες αξιολόγησης κά) για τις οποίες θα χρειαστεί να συνεργαστούν με άτομα, από διαφορετικές κουλτούρες.

 

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, τα άτομα που θα λάβουν μέρος θα μάθουν περισσότερα για τα φύλα και έμφυλα ζητήματα, θα έρθουν σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς, θα αναπτύξουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, θα εξασκήσουν την ικανότητά τους να μιλούν αγγλικά, θα μάθουν να χρησιμοποιούν διάφορα ψηφιακά εργαλεία και θα αποκτήσουν ένα διεθνές δίκτυο ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή Επιτυχία!!! 


Share