• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Bakuriani, Γεωργία
  • Ποιοι; 2 άτομα, 21 ετών και άνω
  • Πότε; 14-22/11/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 07/10/2021

Η μετακίνηση πληθυσμών αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο που συμβαίνει εδώ και αιώνες. Η μετανάστευση και οι συνέπειες αυτής απασχολούν τόσο τους πολιτικούς όσο και τους πολίτες στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Πολλές φορές οι απόψεις διαφέρουν σχετικά με τις νομικές και ηθικές υποχρεώσεις τόσο των ατόμων όσο και της πολιτείας, ενώ τα ανθρώπινα δικαιώματα συχνά καταπατώνται. Είναι σίγουρο πως το φαινόμενο της μετανάστευσης, ιδιαίτερα όταν τα κύματα είναι έντονα, επιφέρει αλλαγές στις κοινωνίες και τις φέρνει αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις. Η έλλειψη ανοχής, ο ρατσισμός, η παραπληροφόρηση, τα στερεότυπα, η άγνοια και ο εθνικισμός είναι μερικές από αυτές.

 

Τα άτομα που θα λάβουν μέρος θα εκπαιδευτούν σχετικά με τη θεματική του προγράμματος συμμετέχοντας σε δραστηριότητες μη τυπικής και βιωματικής μάθησης, όπως παρουσιάσεις, συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων και προσομοίωσης κι εκπαιδευτικές επισκέψεις. Ενδεικτικά, τα άτομα που θα συμμετέχουν:

-Θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς και περιβάλλοντα.

-Θα ανταλλάξουν γνώση σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών και των προσφύγων σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

-Θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές σχετικά με την εργασία με νέους μετανάστες και πρόσφυγες.

-Θα συνεργαστούν ώστε να αναπτύξουν σχέδια και προγράμματα για την υποστήριξη των μεταναστών και προσφύγων.

-Θα αναπτύξουν ένα διεθνές δίκτυο σχέσεων με άτομα με κοινά ενδιαφέροντα.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!! 


Share