• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Ivancice, Τσεχία
  • Ποιοι; 2 άτομα, 18 ετών και άνω
  • Πότε; 12-20/10/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25/09/2021

Η ευρεία χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που γίνεται το μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς και πλέον αυτό αποτελεί απαραίτητη γνώση για πολλούς τομείς και θέσεις εργασίας. Στις μεγάλες επιχειρήσεις συνήθως υπάρχει προσωπικό με την απαραίτητη κατάρτιση και τεχνογνωσία ώστε να φέρει εις πέρας αυτό το έργο, ωστόσο παρατηρείται έλλειψη γνώσης σε μικρότερες επιχειρήσεις και στους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σκοπεύει να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σχετικά με βασικές αρχές του μάρκετινγκ και να τους δώσει τα κατάλληλα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν τις δικές τους στρατηγικές μάρκετινγκ.

 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω των δραστηριοτήτων του προγράμματος, στόχος είναι τα άτομα που θα συμμετέχουν:

-Να μάθουν τις βασικές αρχές της στρατηγικής μάρκετινγκ και του branding.

-Να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες με τους άλλους συμμετέχοντες σχετικά με το μάρκετινγκ, το branding και την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση της εργασίας τους.

-Να μάθουν συγκεκριμένα πώς να χρησιμοποιούν το μάρκετινγκ για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς ώστε να τους προωθούν με τον σωστό τρόπο (κατάλληλα λόγκο, μέθοδοι branding κλπ).

-Να μάθουν πώς να δημιουργούν την κατάλληλη επωνυμία (brand) για τους οργανισμούς τους έτσι ώστε αυτοί να είναι μοναδικοί και να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους.

-Να μάθουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλα τα εργαλεία που υπάρχουν στο διαδίκτυο ώστε να εφαρμόζουν στρατηγικά το μάρκετινγκ, χωρίς να χρειάζεται να δαπανώνται μεγάλα χρηματικά ποσά γι’ αυτό.

-Να δημιουργήσουν ένα διεθνές δίκτυο σχέσεων με τα άλλα άτομα που θα συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα


Τα άτομα που θα συμμετέχουν θα εκπαιδευτούν σχετικά με τη θεματική του προγράμματος συμμετέχοντας σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή σε δραστηριότητες βιωματικής μάθησης.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!! 


Share