• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Torremolinos, Ισπανία
  • Ποιοι; 4 άτομα, 18 ετών και άνω
  • Πότε; 4-11/11/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26/09/2021

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται με νέους ανθρώπους, σε εκπαιδευτές ή άτομα που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν άτομα από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, τα οποία θα γνωριστούν και θα συνεργαστούν για τις δραστηριότητες του προγράμματος. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος βασίζονται στην μη τυπική εκπαίδευση, δηλαδή είναι δραστηριότητες βιωματικής μάθησης.

 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετίζεται με την κοινωνική ένταξη των προσφύγων. Πιο συγκεκριμένα, μέσω των δραστηριοτήτων του προγράμματος, στόχος είναι τα άτομα που θα συμμετέχουν:

-Να ανακαλύψουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες όσο και οι πρόσφυγες.

-Να μάθουν μεθόδους ομαλής ένταξης των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες

-Να μάθουν πώς τα νέα άτομα μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο ώστε να συμβάλλουν στην ομαλή κοινωνική ένταξη των προσφύγων.

-Να δημιουργήσουν τοπικά προγράμματα με σκοπό την κοινωνική ένταξη των νέων προσφύγων και μεταναστών.

-Να μάθουν να συνεργάζονται με άτομα από άλλες χώρες.

-Να διαμοιραστούν και να προωθήσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος έτσι ώστε να ενημερωθούν και να δραστηριοποιηθούν περισσότεροι άνθρωποι για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!! Share