• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Βερολίνο, Γερμανία
  • Ποιοι; 2 άτομα, 18 ετών και άνω
  • Πότε; 11-19/10/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27/09/2021

Το LARP (Living Action Role Play Game) αποτελεί μία μέθοδο που συνδυάζει το παιχνίδι, την προσομοίωση και τον θεατρικό αυτοσχεδιασμό. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία χρησιμοποιείται παγκοσμίως και στην εκπαίδευση ως εναλλακτική βιωματική εκπαιδευτική μέθοδος και είναι γεγονός πως έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του LARP, ουσιαστικά οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν βάσει ενός σεναρίου και συγκεκριμένων ρόλων που τους αποδίδονται. Μάλιστα, πολλές φορές το LARP συμπεριλαμβάνει και διάφορα αντικείμενα, ενδυμασία ή σκηνικά προκειμένου η ενσάρκωση να γίνεται πιο ρεαλιστικά και οι συμμετέχοντες να αναπτύσσουν περισσότερο στις δεξιότητές τους και να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Μέσω της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν παρατηρώντας τους ίδιους τους τους εαυτούς μέσα από τα μάτια ενός ρόλου κι έτσι αντιλαμβάνονται καλύτερα τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους.

 

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα άτομα που θα συμμετέχουν θα μάθουν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν δραστηριότητες με τη μεθοδολογία LARP, θα ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις με άλλους εκπαιδευτές με εμπειρία στη βιωματική εκπαίδευση, θα δημιουργήσουν σενάρια LARP και θα προετοιμαστούν κι εκπαιδευτούν ώστε να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία του εκπαιδευτικού LARP σε διεθνή περιβάλλοντα.

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μάθουν να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται με άτομα από άλλες χώρες και πολιτισμούς, θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και θα εκπαιδεύονται σχετικά με τη θεματική του προγράμματος μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή Επιτυχία!!! 


Share