• Τύπος: Κινητικότητα Erasmus+
  • Πού; Νέα Μάκρη, Ελλάδα
  • Ποιοι; 1 άτομο, 18-30 ετών (η ομάδα μας αποτελείται από 4 άτομα)
  • Πότε; 21-30/9/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/09/2021

Η έμφυλη βία αποτελεί μία πρόκληση για πολλά Ευρωπαϊκά κράτη και οι επιπτώσεις της είναι ιδιαίτερα εμφανείς στην ελληνική κοινωνία τους τελευταίους μήνες, καθώς ολοένα και περισσότερα περισσότερα συμβάντα βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης και γυναικοκτονιών γίνονται γνωστά και συζητώνται ευρέως. Είναι γεγονός πως το ζήτημα της έμφυλης βίας αφορά και πρέπει να απασχολεί το κάθε άτομο, ανεξαρτήτως φύλου ή/και σεξουαλικού προσανατολισμού.

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα φέρνει κοντά νέους από 10 Ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να εκπαιδευτούν σχετικά με αυτή τη θεματική και πιο συγκεκριμένα σχετικά με το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην πρόληψη της βίας στις ερωτικές σχέσεις.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Καλή επιτυχία!!!!


Share