• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Struga, Βόρεια Μακεδονία
  • Ποιοι; 2 άτομα, 18 ετών και άνω
  • Πότε; 25/09 – 02/10/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17/09/2021

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία σχετικά με περιβαλλοντικές και “πράσινες” πρακτικές.

 

Η κλιματική αλλαγή απαιτεί την προσαρμογή όλων των κλάδων στη νέα πραγματικότητα και την υιοθέτηση μιας πιο φιλικής περιβαλλοντικά στάσης από όλους. Έτσι, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές νέες μεθοδολογίες και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον που βρίσκουν ευρεία αποδοχή.

 

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σχετικά με την πράσινη οικονομία, την πράσινη εργασία κα δεξιότητες που σχετίζονται με το περιβάλλον. Τα άτομα θα αποκτήσουν γνώσεις και θα μάθουν να χρησιμοποιούν εργαλεία που σχετίζονται με το περιβάλλον και την εφαρμογή ‘πράσινων’ πρακτικών. Ακόμη, οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές και την εμπειρία τους σχετικά με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, ενώ θα αναπτύξουν κι ένα διεθνές δίκτυο ανθρώπων με τους οποίους θα μπορούν να συνεργάζονται και μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 180 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Καλή επιτυχία!!!!


Share