• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Nachod, Τσεχία
  • Ποιοι; 2 έξτρα άτομα 18+ (η ομάδα από την Ελλάδα αποτελείται από 3 άτομα)
  • Πότε; 27/09 – 06/10/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24/09/2021

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, facilitators και σε άτομα που εργάζονται με νέους και θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά και θα αποκτήσουν εμπειρία στην χρήση ψηφιακών μέσων για την καλύτερη υποστήριξή της (όπως Infographics, MindMaps, Posters, WhiteBoard Scribing, Stop Motion Videos κλπ).

 

Σκοπός του προγράμματος είναι τα άτομα που θα συμμετέχουν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση, τις ιδιαιτερότητές της αλλά και τις δυνατότητες που αυτή παρέχει. Τα άτομα θα αποκτήσουν εμπειρία σχετικά με την εφαρμογή διαφόρων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και με την συμπερίληψη διαφορετικών ομάδων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμη, οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν μεταξύ τους εμπειρίες και καλές πρακτικές και θα αποκτήσουν ένα διεθνές δίκτυο συναδέλφων με τους οποίους θα μπορούν να συνεργαστούν και να αναπτύξουν κοινά προγράμματα και ιδέες.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Καλή επιτυχία!!!


Share