• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Tarragona, Ισπανία
  • Ποιοι; 1 άτομo 18-30 ετών (η ομάδα από την Ελλάδα αποτελείται από 4 άτομα)
  • Πότε; 17-23/9/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 07/09/2021

Η επικοινωνία είναι η μετάδοση κάποιου μηνύματος από ένα άτομο σε ένα άλλο. Είναι ζωτική ανάγκη για τον άνθρωπο και αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε είδους ανθρωπίνων σχέσεων, τόσο των προσωπικών όσο και των επαγγελματικών. Ωστόσο, η σωστή επικοινωνία και η κατανόηση του μηνύματος συχνά δεν επιτυγχάνονται, οι άνθρωποι πολλές φορές δυσκολεύονται να προσαρμόσουν τον τρόπο τους στα διαφορετικά άτομα που επικοινωνούν και οι περισσότεροι αισθάνονται φόβο ή ντροπή να μιλήσουν μπροστά σε πολλά άτομα. Όμως, η σωστή επικοινωνία αποτελεί μια δεξιότητα κι αυτό σημαίνει πως το κάθε άτομο μπορεί να τη βελτιώσει.

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο την βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων.

 

Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα που θα συμμετέχουν θα λάβουν μέρος σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης που σχετίζονται με την επικοινωνία και πιο συγκεκριμένα θα εστιάσουν στο να μάθουν να παρουσιάζουν σωστά τους εαυτούς τους σε άλλα άτομα, να μεταδίδουν τα μηνύματα που θέλουν μέσω της αφήγησης ιστοριών και θα εξασκήσουν την ικανότητά τους να μιλούν μπροστά σε κοινό.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Καλή επιτυχία!!!!


Share