• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Murzasichle, Πολωνία
  • Ποιοι; 1 άτομο, 18+
  • Πότε; 31/08 – 07/09/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26/7/2021

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σκοπεύει να εφοδιάσει τους εκπαιδευτές νέων με γνώση και εργαλεία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στα παιχνίδια που προωθούν κι ενδυναμώνουν τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο, την ισότητα των φύλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την συμπερίληψη περιθωριοποιημένων κοινωνικά ομάδων και ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

 

Οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους, θα συνεργαστούν με εκπαιδευτές νέων από άλλες χώρες, θα διερευνήσουν τα κοινά στοιχεία των παιχνιδιών και της μη τυπικής εκπαίδευσης, θα δημιουργήσουν νέα παιχνίδια και θα τα δοκιμάσουν μαζί με τους υπόλοιπους.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Καλή επιτυχία!!!! 


Share