• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
 • Πού; Riga, Λετονία
 • Ποιοι; 1 τελευταία θέση για ένα άτομο 18+ (η ομάδα αποτελείται από 4 άτομα)
 • Πότε; 28/8 – 5/9/2021
 • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/8/2021

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τα άτομα θα ασχοληθούν με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους νέους “Engaging, Connecting and Empowering young people” και τους 11 στόχους που που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα έτη 2019-2027.

 

Οι στόχοι αυτοί είναι: 

 1. Σύνδεση της ΕΕ με τους νέους/ες/α
 2. Ισότητα των φύλων
 3. Συμπεριληπτικές κοινωνίες
 4. Επαρκής πληροφόρηση και εποικοδομητικός διάλογος
 5. Ψυχική υγεία και ευεξία
 6. Ενδυνάμωση των νέων που μένουν στην επαρχία
 7. Ποιοτική εργασία για όλους/ες/α
 8. Ποιοτική μάθηση
 9. Χώρος και συμμετοχή για όλους/ες/α
 10. Βιώσιμη πράσινη Ευρώπη
 11. Νεανικοί οργανισμοί και ευρωπαϊκά προγράμματα

 

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν άτομα από Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Εσθονία, Λιθουανία, Ιταλία και Ελλάδα τα οποία θα ανταλλάξουν γνώση και εμπειρίες, θα μάθουν να συνεργάζονται σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα και θα σχεδιάσουν τοπικές και ευρωπαϊκές δράσεις που θα προωθούν την Στρατηγική και τους 11 στόχους.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


 Καλή επιτυχία!!!!


Share