• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Nis, Σερβία
  • Ποιοι; 3 άτομα 18+
  • Πότε; 08-15/8/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/7/2021

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 24 άτομα από 8 χώρες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στα προβλήματα των ψεύτικων ειδήσεων και της ρητορικής μίσους στα μέσα ενημέρωσης, παρέχοντας στους συμμετέχοντες γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία για την ενίσχυση της παιδείας ως προς τα μέσα ενημέρωσης, της κριτικής σκέψης και της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Εκτός αυτού, οι συμμετέχοντες θα αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά και θα ενδυναμωθούν προκειμένου να εφαρμόσουν τη γνώση και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν από το πρόγραμμα, σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, θα αποκτήσουν δεξιότητες για τη δημιουργία προϊόντων όπως φωτογραφίες, βίντεο, καμπάνιες κλπ.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Καλή επιτυχία!!!!


Share