• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Cercedilla, La Sierra de Madrid, Ισπανία
  • Ποιοι; 3 άτομα ενεργά στην θεματική 18+
  • Πότε; 13-19/9/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5/7/2021

Στο πρόγραμμα θα λάβουν μέρος 30 συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται για την τέχνη και τον ακτιβισμό. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα κληθούν οργανώσουν κοινωνικές δράσεις με κεντρικό άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες θα μπορούν να εφαρμόζονται μετά σε όλη την Ευρώπη.


Στόχοι:

– Η διερεύνηση των εννοιών της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αποτύπωση της καταπάτησής τους σε όλη την Ευρώπη.

– Η κατανόηση της έννοιας “artivism” (τέχνη και ακτιβισμός) και η εφαρμογή της ως εκπαιδευτικό εργαλείο.

– Η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το “artivism” ως μέσο για κοινωνική δράση.

– Η βελτίωση ή απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με τον προγραμματισμό έργων, τη δημιουργικότητα, την ηγεσία, την συνεργασία με φορείς, τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, το χτίσιμο ομάδων, την συμπερίληψη κά.

– Η ενδυνάμωση των youth workers για την δράση τους σχετικά με την διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

– Ο σχεδιασμός από τους συμμετέχοντες τουλάχιστον 8 κοινωνικών μετασχηματιστικών δράσεων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και κοινότητες.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Καλή επιτυχία!!!!


Share