• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Bratislava, Σλοβακία
  • Ποιοι; 4 άτομα 18+
  • Πότε; 9-17/7/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 13/6/2021

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σκοπεύει να αναδείξει την ρητορική μίσους και το έγκλημα μίσους που υπάρχει στην Ευρώπη, ειδικότερα κατά μειονοτήτων, που συμπεριλαμβάνουν Ρομά, πρόσφυγες και μετανάστες. Η ρητορική και το έγκλημα μίσους μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες στα νέα άτομα και ιδιαίτερα στην αυτοεκτίμηση και την υγεία τους – γι’ αυτό είναι σημαντική η ανάδειξη και η καταπολέμηση του συγκεκριμένου φαινομένου.
 
Στόχοι:
-Η βαθιά κατανόηση των αιτιών, των μορφών και των συνεπειών της ρητορικής μίσους και ιδιαίτερα της σύνδεσής της με το έγκλημα μίσους.
 
-Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ώστε να μπορέσουν να απευθύνονται για τη ρητορική και τα εγκλήματα μίσους και να είναι σε θέση να καταπολεμήσουν στερεότυπα, προκαταλήψεις, διακρίσεις και φαινόμενα ρατσισμού.
 
-Η ανάπτυξη ικανοτήτων για τη δημιουργία εκστρατειών, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την καταπολέμηση των αιτιών της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους και, κατά συνέπεια, των διακρίσεων και του ρατσισμού.
 
-Η ενδυνάμωση των ικανοτήτων για την αποτελεσματική χρήση διαφόρων μέσων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ως εργαλεία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ρητορική και τα εγκλήματα μίσους.
 
-Η ανάπτυξη επικοινωνιακών, συνεργατικών και ηγετικών δεξιοτήτων, σε διεθνές πλαίσιο.
 
-Η ανάπτυξη νέων επαφών μεταξύ των συμμετεχόντων και των οργανισμών τους και η δημιουργία νέων προγραμμάτων που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
 
Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

Καλή επιτυχία!!!!


Share