• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Leszno, Πολωνία
  • Ποιοι; 3 άτομα 18+
  • Πότε; 17-24/7/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5/6/2021

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα φέρει κοντά youth workers και youth leaders από διαφορετικά περιβάλλοντα προκειμένου να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν νέα εκπαιδευτικά παιχνίδια, δραστηριότητες και εργαλεία με σκοπό την βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων.


Στόχοι:

-Χρήση διαφορετικών ψηφιακών και αναλογικών εργαλείων για την προώθηση της νεανικής ενδυνάμωσης.

-Συνεισφορά στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των νέων.

-Ευαισθητοποίηση για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της ξενοφοβίας.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 245 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!


Share