• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Murzasichle (pick-up από την Κρακοβία), Πολωνία
  • Ποιοι; 3 άτομα 18+
  • Πότε; 16-23/6/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27/5/2021

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θέλει να αναδείξει την σημασία της εκπαίδευσης σε εξωτερικούς χώρους και τη μάθηση με βάση την περιπέτεια. Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους για να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν άμεσα διάφορα υπαίθριες μεθόδους και τεχνικές τις οποίες θα προσπαθήσουν να ενσωματώσουν στην τοπική τους κοινότητα.

Στόχοι:

-Ανακάλυψη της βιωματικής μάθησης σε εξωτερικούς χώρους, την ιστορική τους εξέλιξη, τις αρχές και μοντέλα της μεθοδολογίας

ύξηση της κατανόησης των συμμετεχόντων σχετικά με υπαίθριες μεθόδους και τεχνικές στο σχέση με την ενεργό συμμετοχή των νέων

νάπτυξη των δεξιότητων αναστοχασμού των συμμετεχόντων και την κριτική, την καινοτόμο, δημιουργική σκέψη και την πρόκληση εξωτερικών μαθησιακών πλαισίων και της εφαρμογής τους

Ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση δραστηριοτήτων βιωματικής μάθησης σε εξωτερικούς χώρους.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 245 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share