• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Ισπανικά Πυρηναία, Ισπανία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18+
  • Πότε; 21-30/6/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/5/2021

Νέες και νέοι από την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν για να μοιραστούν εμπειρίες και να εκπαιδευτούν στον αειφορικό κοινωνικό σχεδιασμό , να μάθουν σχετικά με τον οικολογία  και να  ενσωματώσουν  στάσεις και συμπεριφορές που προωθούν τη θετική αλλαγή, τη βιωσιμότητα, τις φιλικές πολιτικές προς το περιβάλλον. Το project βασίζεται στo «Permaculture Design Certificate» και η μεθοδολογία του στηρίζεται στη βιωματική μάθηση και στην μη τυπική εκπαίδευση. Απευθύνεται ιδιαίτερα στους νέους  και στις νέες και φιλοδοξεί να ενισχύσει την επίγνωση σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και να αναπτύξει δεξιότητες βοηθώντας έτσι τους νέους στην αναζήτηση εργασίας.

 

Στόχοι:

– Η αναγνώριση από τους νέους  της σημασίας της σύνδεσης με τη φύση και η διερεύνηση απαντήσεων σε ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον της κοινότητας

– Η δημιουργία θετικών αφηγημάτων, ώστε μέσα από τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη να δημιουργηθεί ελπίδα για το περιβάλλον και το μέλλον της ανθρωπότητας

– Η κατανόηση του πως μπορεί να εφαρμοστεί ο αναγεννητικός σχεδιασμός σε διαφορετικούς τομείς της ζωής, με βάση την περμακουλτούρα

– Η παροχή στους συμμετέχοντες νέους , ελκυστικών εργαλείων, ώστε να μοιραστούν τις ιδέες της περμακουλτούρας και του οικολογικού σχεδιασμού με άλλους νέους

– Η ενθάρρυνση της μάθησης και η έμπνευση  των συμμετεχόντων σε σχέση με το φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό.

-Η  παραγωγή  στρατηγικών, η μετάδοση εμπειρίας σε σχέση με το περιβάλλον και τα συστήματα ενέργειας στον τόπο της εκπαίδευσης

– Η ανάπτυξη ιδεών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η βελτίωση της αυτοφροντίδας και της ψυχικής υγείας και η δημιουργία πρακτικών εργαλείων για την εφαρμογή του οικολογικού σχεδιασμού.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share