• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Iscar/ Ισπανία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18+
  • Πότε; 12-17/5/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6/4/2021

Tα νέα άτομα είναι πολύτιμοι πολίτες που μπορούν να επηρεάζουν τις αποφάσεις του κύκλους τους αποτελεσματικά καθώς και την ανάπτυξη της τοπικής τους κοινότητας. Το Erasmus + είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Το Erasmus + παρέχει ευκαιρίες σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να εκπαιδεύσουν και να αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν νέους τρόπους για να διαδώσουν τη νέα επέκταση του προγράμματος Erasmus + από το 2020 έως το 2027, κατανοώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα ως ένα από τα καλύτερα εργαλεία ενδυνάμωσης και εκπαίδευσης της νεολαίας ως παγκόσμιου πολίτη.


Στόχοι:

– Βελτίωση της ποιότητας των δράσεων διάδοσης του προγράμματος Erasmus +.

– Αύξηση της τεχνογνωσίας των οργανισμών σχετικά με τα οφέλη του Erasmus+.
– Παροχή πρακτικών και χρήσιμων εργαλείων για την αποτελεσματική επικοινωνία και την διάδοση.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

Καλή επιτυχία!!!!


Share