• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Διαδικτυακά, 13:00-16:00 (zoom)
  • Ποιοι; 6 άτομα 18+
  • Πότε; 08-16/4/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25/3/2021

Η ανεργία αποτελεί μια από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και της πανδημίας του Covid-19. Ανεργία σημαίνει: έλλειψη ευκαιριών, έλλειψη προοπτικών, περιορισμένες ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, χαμηλή αυτοεκτίμηση και αδυναμία ανεξαρτησίας.. Σκόπιμο είναι επομένως να στηριχθούν οι πιο αδύναμοι νέοι και κάτι τέτοιο αποτελεί καθήκον όσων εργάζονται μαζί τους (youth workers, youth leaders,εκπαιδευτικοί κ.α). Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση των πολιτικών κατά της ανεργίας, όπως αυτές προτείνονται από την Ευρωπαική Επιτροπή, ώστε να υπάρξει η δημιουργία τοπικών δράσεων, με σκοπό την ενδυνάμωση των νέων και την καταπολέμηση της ανεργίας. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται εξερεύνηση νέων εργαλείων για τη χρήση σε μελλοντικές δράσεις.

Στόχοι:

– Η διερεύνηση των μικροοικονομικών αλλά και των μακροοικονομικών επιπτώσεων της ανεργίας στους νέους.

– Η διερεύνηση του κοινωνικού υπόβαθρου των άνεργων νέων  και των συνεπειών της ανεργίας στις διαφορετικές χώρες.

– Η εξοικείωση  με την ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Νέους “Engaging, connecting and empowering young people” και τους στόχους της.

– Η αναζήτηση και η εύρεση νέων εργαλείων, ώστε οι πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας να εφαρμοστούν στο πλαίσιο τοπικών και διεθνών δράσεων και δραστηριοτήτων, οι οποίες θα διοργανώνονται από νέους για νέους.

-Η δημιουργία νέων διακρατικών προγραμμάτων για νέους, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας με βάση τις προτάσεις κινητικότητας των προγραμμάτων ΚΑ1 για νέους και youth workers.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε

 

Καλή επιτυχία!!!!


Share